Vareniclin

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Eva Králíková, CSc.
Autoři - působiště: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky VFN, Praha

Souhrn

Závislost na tabáku je chronické, recidivující onemocnění, a kouření cigaret je v roce 2006 příčinou přibližně 5 milionů úmrtí, v ČR 18 000. Kouření cigaret je nejvýznamnější příčina mortality a morbidity ve světě, jíž lze předejít. Jako reakci na tuto „pandemii“ doporučuje medicína založená na důkazech i Světová zdravotnická organizace (WHO), aby léčba závislosti na tabáku byla dostupná v rámci zdravotních systémů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky