Sibutramin jako perorální antidiabetikum

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Souhrn

Diabetes 2. typu souvisí s obezitou, neboť tato významně zhoršuje inzulinovou rezistenci. Obecně se přijímá skutečnost, že 85–90 % diabetiků 2. typu má nadváhu či trpí obezitou. Obezita je v příčinné souvislosti se vznikem a progresí diabetu 2. typu. Pacienti s vysokým BMI mají téměř stoprocentní jistotu, že se u nich manifestuje diabetes 2. typu (budou-li žít dostatečně dlouho).

Diabetes 2. typu souvisí s obezitou, neboť tato významně zhoršuje inzulinovou rezistenci. Obecně se přijímá skutečnost, že 85–90 % diabetiků 2. typu má nadváhu či trpí obezitou. Obezita je v příčinné souvislosti se vznikem a progresí diabetu 2. typu. Pacienti s vysokým BMI mají téměř stoprocentní jistotu, že se u nich manifestuje diabetes 2. typu (budou-li žít dostatečně dlouho).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky