Účinnost převedení z léčby NPH inzulinem podávaným večer před spaním na léčbu inzulinem glargin podávaným ráno u pacientů s diabetem 2. typu léčených režimem bazál-bolus

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Koncept fyziologické terapie diabetu, režim bazál-bolus a možnost použít při této léčbě inzulinová analoga modifikuje léčbu diabetu. Umožní dosáhnout těsné kompenzace diabetu a oddálit progresi mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací u diabetes mellitus 1. i 2. typu.

Koncept fyziologické terapie diabetu, režim bazál-bolus a možnost použít při této léčbě inzulinová analoga modifikuje léčbu diabetu. Umožní dosáhnout těsné kompenzace diabetu a oddálit progresi mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací u diabetes mellitus 1. i 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky