Udržení dlouhodobé kompenzace monoterapií rosiglitazonem, metforminem či glibenclamidem – studie ADOPT

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Dosažení a udržení hladin glykemie co nejpodobnějších normálním hodnotám snižuje riziko vzniku dlouhodobých komplikací spojených s diabetes mellitus. Při onemocnění diabetem 2. typu dochází během času ke zvyšování hodnot glykemie, a to bez ohledu na úpravu životního stylu či farmakologickou léčbu. Progresivní charakter onemocnění komplikuje dosažení cílových hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c) perorálními antidiabetiky a vede ke zvyšování dávek, kombinacím léčiv či k podávání inzulinu.

Dosažení a udržení hladin glykemie co nejpodobnějších normálním hodnotám snižuje riziko vzniku dlouhodobých komplikací spojených s diabetes mellitus. Při onemocnění diabetem 2. typu dochází během času ke zvyšování hodnot glykemie, a to bez ohledu na úpravu životního stylu či farmakologickou léčbu. Progresivní charakter onemocnění komplikuje dosažení cílových hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c) perorálními antidiabetiky a vede ke zvyšování dávek, kombinacím léčiv či k podávání inzulinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky