Dlouhodobá expozice zplodinám v ovzduší a výskyt kardiovaskulárních příhod u žen

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Mikroskopické částečky nečistot o velikosti do 2,5 mm ve vdechovaném vzduchu byly již v minulosti dávány do souvislosti s rizikem kardiovaskulárních příhod. Ve skupině 65 893 postmenopauzálních žen bez předchozích známek kardiovaskulárního onemocnění zemřelo nebo prodělalo kardiovaskulární příhodu na 1 816 žen v souvislosti s inhalací takto kontaminovaného vzduchu.

Mikroskopické částečky nečistot o velikosti do 2,5 mm ve vdechovaném vzduchu byly již v minulosti dávány do souvislosti s rizikem kardiovaskulárních příhod. Ve skupině 65 893 postmenopauzálních žen bez předchozích známek kardiovaskulárního onemocnění zemřelo nebo prodělalo kardiovaskulární příhodu na 1 816 žen v souvislosti s inhalací takto kontaminovaného vzduchu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky