Inzulin detemir vs NPH inzulin u diabetiků 1. typu

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Hypoglykemie představuje stále jedno z nejvýznamnějších rizik spojených se stávající léčbou diabetu 1. typu. V mezinárodní otevřené randomizované studii se 130 diabetiky bylo hodnoceno, zda je v tomto ohledu bezpečnější podání bazálního bolusu inzulinového analogu detemiru než běžného NPH inzulinu 2x denně, a to v kombinaci s podáním inzulinu aspart. Zjištěné riziko noční hypoglykemie bylo u pacientů léčených detemirem o 50 % nižší než u NPH inzulinu. Během léčby detemirem bylo zaznamenáno celkem 19 případů hypoglykemie, zatímco při podávání NPH to bylo 33 případů. Hladina glykovaného hemoglobinu byla mezi oběma skupinami prakticky srovnatelná, avšak podávání detemiru bylo spojeno s nižší hladinou glykemie nalačno.

Hypoglykemie představuje stále jedno z nejvýznamnějších rizik spojených se stávající léčbou diabetu 1. typu. V mezinárodní otevřené randomizované studii se 130 diabetiky bylo hodnoceno, zda je v tomto ohledu bezpečnější podání bazálního bolusu inzulinového analogu detemiru než běžného NPH inzulinu 2x denně, a to v kombinaci s podáním inzulinu aspart. Zjištěné riziko noční hypoglykemie bylo u pacientů léčených detemirem o 50 % nižší než u NPH inzulinu. Během léčby detemirem bylo zaznamenáno celkem 19 případů hypoglykemie, zatímco při podávání NPH to bylo 33 případů. Hladina glykovaného hemoglobinu byla mezi oběma skupinami prakticky srovnatelná, avšak podávání detemiru bylo spojeno s nižší hladinou glykemie nalačno.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky