Inzulin detemir vs NPH inzulin v kombinaci s perorálními antidiabetiky u nemocných s diabetem 2. typu

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Mnoho špatně kompenzovaných diabetiků 2. typu je nuceno ke své stávající léčbě perorálními antidiabetiky pozvolna přidat léčbu inzulinem. Na základě dosud slibných výsledků léčby detemirem byla u těchto pacientů sledována účinnost i bezpečnost tohoto inzulinového analogu, a to v porovnání s NPH inzulinem podávaným společně s jedním či více perorálními antidiabetiky. 20týdenní multicentrické randomizované studie se zúčastnilo 504 pacientů v průměrném věku 59 let. Pokles glykovaného hemoglobinu byl v obou skupinách porovnatelný, avšak výskyt hypoglykemie během celého dne či pouze v noci byl významněji snížen právě u pacientů léčených detemirem.

Mnoho špatně kompenzovaných diabetiků 2. typu je nuceno ke své stávající léčbě perorálními antidiabetiky pozvolna přidat léčbu inzulinem. Na základě dosud slibných výsledků léčby detemirem byla u těchto pacientů sledována účinnost i bezpečnost tohoto inzulinového analogu, a to v porovnání s NPH inzulinem podávaným společně s jedním či více perorálními antidiabetiky. 20týdenní multicentrické randomizované studie se zúčastnilo 504 pacientů v průměrném věku 59 let. Pokles glykovaného hemoglobinu byl v obou skupinách porovnatelný, avšak výskyt hypoglykemie během celého dne či pouze v noci byl významněji snížen právě u pacientů léčených detemirem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky