Tiotropium u stabilní CHOPN – metaanalýza

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Tiotropium výrazně přispívá ke snížení pravděpodobnosti výskytu exacerbací a s nimi spojené hospitalizace, a podílí se tak na zlepšení celkové kvality života. K tomuto závěru dospěla rozsáhlá metaanalýza, jež hodnotila celkem 9 klinických studií (n = 8 002). Tiotropium zde snižovalo výskyt exacerbací onemocnění (OR: 0,73; 95% CI: 0,66–0,81) a s tím související počet hospitalizací (OR: 0,68; 95% CI: 0,54–0,84), avšak v porovnání s placebem či ipratropiem nebyl zjištěn vliv na plicní ani celkovou mortalitu. Rozdíl v ovlivnění exacerbací a podobně i kvality života v porovnání s LABA nebyl statisticky významný. V porovnání s ostatní léčbou však v horizontu 6–12 měsíců vedlo podávání tiotropia k výraznému nárůstu FEV1 i FVC. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly sucho v ústech a infekce močových cest.

Tiotropium výrazně přispívá ke snížení pravděpodobnosti výskytu exacerbací a s nimi spojené hospitalizace, a podílí se tak na zlepšení celkové kvality života. K tomuto závěru dospěla rozsáhlá metaanalýza, jež hodnotila celkem 9 klinických studií (n = 8 002). Tiotropium zde snižovalo výskyt exacerbací onemocnění (OR: 0,73; 95% CI: 0,66–0,81) a s tím související počet hospitalizací (OR: 0,68; 95% CI: 0,54–0,84), avšak v porovnání s placebem či ipratropiem nebyl zjištěn vliv na plicní ani celkovou mortalitu. Rozdíl v ovlivnění exacerbací a podobně i kvality života v porovnání s LABA nebyl statisticky významný. V porovnání s ostatní léčbou však v horizontu 6–12 měsíců vedlo podávání tiotropia k výraznému nárůstu FEV1 i FVC. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly sucho v ústech a infekce močových cest.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky