Roflumilast v léčbě astmatu

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Roflumilast je perorální inhibitor fosfodiesterázy PDE-4 s prokázanými protizánětlivými účinky v preklinických experimentech založených na modelech astmatu či chronické obstrukční plicní nemoci. Ve dvojitě zaslepené, randomizované studii (n = 693) byla nově sledována jeho účinnost u nemocných se středně těžkým astmatem, a to v dávkách 100, 250 či 500 mg/d po 3 měsíce. Podávání roflumilastu vedlo k výraznému nárůstu ukazatele FEV1, a to v závislosti na dávce, přičemž mezi nejnižší a nejvyšší dávkou představoval rozdíl na konci léčby 140 ml (p = 0,002). Zlepšení ve všech dávkovacích režimech bylo pozorovatelné i při hodnocení ranního či večerního PEF (p ≤ 0,006). Léčba byla velmi dobře snášena a případné nežádoucí účinky byly pouze nezávažné.

Roflumilast je perorální inhibitor fosfodiesterázy PDE-4 s prokázanými protizánětlivými účinky v preklinických experimentech založených na modelech astmatu či chronické obstrukční plicní nemoci. Ve dvojitě zaslepené, randomizované studii (n = 693) byla nově sledována jeho účinnost u nemocných se středně těžkým astmatem, a to v dávkách 100, 250 či 500 mg/d po 3 měsíce. Podávání roflumilastu vedlo k výraznému nárůstu ukazatele FEV1, a to v závislosti na dávce, přičemž mezi nejnižší a nejvyšší dávkou představoval rozdíl na konci léčby 140 ml (p = 0,002). Zlepšení ve všech dávkovacích režimech bylo pozorovatelné i při hodnocení ranního či večerního PEF (p ≤ 0,006). Léčba byla velmi dobře snášena a případné nežádoucí účinky byly pouze nezávažné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky