Levalbuterol u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Účinnost a bezpečnost nebulizovaného levalbuterolu u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí byly hodnoceny v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené studii (n = 209). Pacienti byli po dobu 6 týdnů léčeni levalbuterolem v dávkách 0,63 nebo 1,25 mg, albuterolem v dávce 2,5 mg, nebo jim bylo podáváno placebo. Aktivní léčba byla spojena s výrazně nižším výskytem exacerbací a se zlepšením v parametru FEV1. Vedle toho však levalbuterol vedl k nižší spotřebě záchranné medikace (zejména ve vyšší dávce), přičemž výskyt nežádoucích účinků se velmi blížil placebu.

Účinnost a bezpečnost nebulizovaného levalbuterolu u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí byly hodnoceny v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené studii (n = 209). Pacienti byli po dobu 6 týdnů léčeni levalbuterolem v dávkách 0,63 nebo 1,25 mg, albuterolem v dávce 2,5 mg, nebo jim bylo podáváno placebo. Aktivní léčba byla spojena s výrazně nižším výskytem exacerbací a se zlepšením v parametru FEV1. Vedle toho však levalbuterol vedl k nižší spotřebě záchranné medikace (zejména ve vyšší dávce), přičemž výskyt nežádoucích účinků se velmi blížil placebu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky