Montelukast s desloratadinem či levocetirizinem v léčbě perzistentní alergické rhinitidy

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie

Souhrn

Ačkoliv je montelukast schválen mimo jiné pro užívání v indikaci alergické rhinitidy (AR), jeho účinnost nebyla dosud hodnocena při podávání v kombinaci s antihistaminiky u perzistující AR. S cílem ozřejmit možný terapeutický potenciál takové kombinace byla provedena šestitýdenní klinická studie, v níž byla hodnocena účinnost montelukastu 10 mg/den, buď samotného, nebo v kombinaci s desloratadinem 5 mg/den či levocetirizinem 5 mg/den. Zatímco skóre nasálních příznaků bylo před léčbou 7,7 Ī 0,49, po léčbě desloratadinem kleslo na 3,74 Ī 0,54, po léčbě montelukastem na 3,6 Ī 0,48 a při užití jejich kombinace na 3,04 Ī 0,4. Ve skupině levocetirizinu byla hodnota skóre před léčbou 7,95 Ī 0,68, po podání levocetirizinu 3,02 Ī 0,64, po podání montelukastu samotného 3,44 Ī 0,55 a po podání kombinace 2,14 Ī 0,39. Uvedené výsledky tedy poměrně jednoznačně svědčí pro vyšší účinnost kombinační léčby.

Ačkoliv je montelukast schválen mimo jiné pro užívání v indikaci alergické rhinitidy (AR), jeho účinnost nebyla dosud hodnocena při podávání v kombinaci s antihistaminiky u perzistující AR. S cílem ozřejmit možný terapeutický potenciál takové kombinace byla provedena šestitýdenní klinická studie, v níž byla hodnocena účinnost montelukastu 10 mg/den, buď samotného, nebo v kombinaci s desloratadinem 5 mg/den či levocetirizinem 5 mg/den. Zatímco skóre nasálních příznaků bylo před léčbou 7,7 Ī 0,49, po léčbě desloratadinem kleslo na 3,74 Ī 0,54, po léčbě montelukastem na 3,6 Ī 0,48 a při užití jejich kombinace na 3,04 Ī 0,4. Ve skupině levocetirizinu byla hodnota skóre před léčbou 7,95 Ī 0,68, po podání levocetirizinu 3,02 Ī 0,64, po podání montelukastu samotného 3,44 Ī 0,55 a po podání kombinace 2,14 Ī 0,39. Uvedené výsledky tedy poměrně jednoznačně svědčí pro vyšší účinnost kombinační léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky