Zlepšení metabolické kompenzace nemocných s diabetes mellitus 1. typu – porovnání dvou léčebných algoritmů s inzulinem glargin

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Souhrn

Dosažení a udržení těsných cílových hodnot glykemie se současnou minimalizací výskytu hypoglykemií je hlavním cílem léčby diabetes mellitus. V klinické praxi riziko hypoglykemií představuje významnou překážku v titraci dostatečně vysokých dávek inzulinu potřebných pro dosažení uspokojivé metabolické kompenzace.

Dosažení a udržení těsných cílových hodnot glykemie se současnou minimalizací výskytu hypoglykemií je hlavním cílem léčby diabetes mellitus. V klinické praxi riziko hypoglykemií představuje významnou překážku v titraci dostatečně vysokých dávek inzulinu potřebných pro dosažení uspokojivé metabolické kompenzace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky