Zlepšení funkce distálních částí plic po léčbě montelukastem provází zlepšení příznaků astmatu

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Distální části plic jsou u pacientů s mírným, středním i těžkým astmatem aktivní oblastí zánětu. Distální zánět byl prokázán ve vzorcích získaných transbronchiální biopsií pomocí bronchoskopie u pacientů s astmatem. V těchto vzorcích byla pozorována statisticky významná inverzní korelace mezi počtem eozinofilů v alveolární tkáni a hodnotou FEV1.

Distální části plic jsou u pacientů s mírným, středním i těžkým astmatem aktivní oblastí zánětu. Distální zánět byl prokázán ve vzorcích získaných transbronchiální biopsií pomocí bronchoskopie u pacientů s astmatem. V těchto vzorcích byla pozorována statisticky významná inverzní korelace mezi počtem eozinofilů v alveolární tkáni a hodnotou FEV1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky