Nilotinib

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
MUDr. Edgar Faber, CSc.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Nilotinib je selektivní inhibitor tyrosinkinázy nové generace. Blokuje aktivitu onkoproteinu Bcr-Abl, který způsobuje chronickou myeloidní leukemii (CML) a Philadelphia-pozitivní (Ph+) akutní lymfoblastickou leukemii (ALL). Ve srovnání s imatinibem (IM) (Glivec) byla u nilotinibu in vitro prokázána 30krát větší inhibice Bcr-Abl. Nilotinib inhibuje i většinu známých Bcr-Abl mutovaných kináz rezistentních na IM, a proto je v současnosti určen především k léčbě nemocných nesnášejících IM a nemocných s CML rezistentní na IM.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky