Dasatinib

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF Univerzity Palackého, Olomouc

Souhrn

Dasatinib (v minulosti označovaný také jako BMS-354825) je derivát aminopyrimidinu. Chemicky jde o monohydrát N-(2-chlor-6-methyl-fenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)- -1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolkarboxamidu. Jeho molekulární vzorec je C22H26C1N7O2S.H2O.1–3 Je selektivním kompetitivním duálním (Src a Abl) inhibitorem tyrosinových kináz Abl, Bcr/Abl, c-Kit, EPHA2, PDGFR-b a současně inhibitorem kináz rodiny Src (SFK), k nimž patří kinázy Lck, Fyn, Hck, Lyn, Yes a Src.3

Dasatinib (v minulosti označovaný také jako BMS-354825) je derivát aminopyrimidinu. Chemicky jde o monohydrát N-(2-chlor-6-methyl-fenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)- -1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolkarboxamidu. Jeho molekulární vzorec je C22H26C1N7O2S.H2O.1–3 Je selektivním kompetitivním duálním (Src a Abl) inhibitorem tyrosinových kináz Abl, Bcr/Abl, c-Kit, EPHA2, PDGFR-b a současně inhibitorem kináz rodiny Src (SFK), k nimž patří kinázy Lck, Fyn, Hck, Lyn, Yes a Src.3

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky