Sunitinib

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Ze světových i našich statistik vyplývá, že renální karcinom se stává stále větší hrozbou. Je patrný nárůst především křivky incidence, mortalita mírně klesá. Ve srovnání se statistikami ze Spojených států amerických je v našem regionu horší poměr mezi incidencí a mortalitou. Není zcela jasné, co je příčinou tohoto jevu, je ale zřejmé, že za mortalitu odpovídá vysoké procento případů pokročilého onemocnění.

Ze světových i našich statistik vyplývá, že renální karcinom se stává stále větší hrozbou. Je patrný nárůst především křivky incidence, mortalita mírně klesá. Ve srovnání se statistikami ze Spojených států amerických je v našem regionu horší poměr mezi incidencí a mortalitou.1 Není zcela jasné, co je příčinou tohoto jevu, je ale zřejmé, že za mortalitu odpovídá vysoké procento případů pokročilého onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky