Capecitabin v chemoradioterapii – více než nová cesta podání fluoropyrimidinů

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Pavel Vítek
MUDr. Petra Holečková
doc. MUDr. Jozef Rosina1
MUDr. Miloslav Pála
MUDr. PharmDr. Jan Dvořák Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce a 1. LF UK, Praha
1Ústav biofyziky 3. LF UK, Praha

Souhrn

Chemoradioterapie (chemoradiace) je v posledních 15 letech standardním postupem u řady solidních nádorů, zvláště u nádorů s vysokou incidencí (nádory plic, čípku děložního, rekta, ORL oblasti). Ve většině léčebných schémat se využívá radiopotenciačních účinků platinových derivátů a fluorovaných pyrimidinů – 5-fluorouracilu (5-FU) nebo později perorálních forem, capecitabinu a UFT. Přechod na perorální formy fluoropyrimidinů je spjat s řadou kontroverzí v oblasti farmakologie, klinických studií a určování léčebných standardů.

Chemoradioterapie (chemoradiace) je v posledních 15 letech standardním postupem u řady solidních nádorů, zvláště u nádorů s vysokou incidencí (nádory plic, čípku děložního, rekta, ORL oblasti). Ve většině léčebných schémat se využívá radiopotenciačních účinků platinových derivátů a fluorovaných pyrimidinů – 5-fluorouracilu (5-FU) nebo později perorálních forem, capecitabinu a UFT. Přechod na perorální formy fluoropyrimidinů je spjat s řadou kontroverzí v oblasti farmakologie, klinických studií a určování léčebných standardů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky