Zásady farmakoterapie dyslipidemie u nemocných s diabetem 2. typu

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika UK LF a FN, Plzeň

Souhrn

Podle klasifikace hyperlipoproteinemií (HLP) Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) z roku 1992 se rozlišují tři základní typy: hypercholesterolemie (zvýšený cholesterol, resp. LDL-cholesterol), kombinovaná hyperlipidemie (tj. zvýšený cholesterol a triglyceridy [TG]) a hypertriglyceridemie (zvýšené TG). Hyperlipoproteinemie je však lépe nazývat dyslipidemiemi, protože ne vždy se jedná o zvýšení hladin všech lipidů.

Podle klasifikace hyperlipoproteinemií (HLP) Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) z roku 1992 se rozlišují tři základní typy: hypercholesterolemie (zvýšený cholesterol, resp. LDL-cholesterol), kombinovaná hyperlipidemie (tj. zvýšený cholesterol a triglyceridy [TG]) a hypertriglyceridemie (zvýšené TG). Hyperlipoproteinemie je však lépe nazývat dyslipidemiemi, protože ne vždy se jedná o zvýšení hladin všech lipidů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky