Postavení nitrendipinu v léčbě hypertenze

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Hypertenze je považována za jedno z nejčastějších onemocnění s prevalencí kolem 30 % dospělé populace. Hypertenze též představuje nejčastější diagnózu v ordinacích praktických lékařů a internistů (obrázek 1). Blokátory kalciových kanálů (CaB) v současné klinické praxi představují jednu z nejdůležitějších lékových skupin užívaných v léčbě hypertenze. Zatímco spotřeba CaB s bradykardizujícím působením (verapamilu či diltiazemu) má podle posledních statistik v České republice víceméně stagnující charakter, poměrně značný nárůst preskripce pozorujeme u zástupců dihydropyridinů, mezi které patří např. i nitrendipin.

Hypertenze je považována za jedno z nejčastějších onemocnění s prevalencí kolem 30 % dospělé populace. Hypertenze též představuje nejčastější diagnózu v ordinacích praktických lékařů a internistů (obrázek 1). Blokátory kalciových kanálů (CaB) v současné klinické praxi představují jednu z nejdůležitějších lékových skupin užívaných v léčbě hypertenze. Zatímco spotřeba CaB s bradykardizujícím působením (verapamilu či diltiazemu) má podle posledních statistik v České republice víceméně stagnující charakter, poměrně značný nárůst preskripce pozorujeme u zástupců dihydropyridinů, mezi které patří např. i nitrendipin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky