Nové poznatky o duální antiagregační terapii v prevenci cévní mozkové příhody

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie, Kardiologie
Autoři: MUDr. David Goldemund
MUDr. Robert Mikulík
Autoři - působiště: I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Ischemické cévní mozkové příhody (CMP) jsou onemocnění s vysokou incidencí a stále častěji postihují mladší věkové skupiny. Dle údajů databáze IKTA z roku 2000 byla incidence mozkového infarktu (MI) či tranzitorní ischemické ataky (TIA) v České republice 250 příhod na 100 000 obyvatel. Pacient po tranzitorní ischemické atace (TIA) má v následujících 90 dnech až 10% riziko recidivy ischemické CMP, přičemž polovina recidiv vznikne v prvních dvou dnech.

Ischemické cévní mozkové příhody (CMP) jsou onemocnění s vysokou incidencí a stále častěji postihují mladší věkové skupiny. Dle údajů databáze IKTA z roku 2000 byla incidence mozkového infarktu (MI) či tranzitorní ischemické ataky (TIA) v České republice 250 příhod na 100 000 obyvatel. Pacient po tranzitorní ischemické atace (TIA) má v následujících 90 dnech až 10% riziko recidivy ischemické CMP, přičemž polovina recidiv vznikne v prvních dvou dnech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky