Vliv vildagliptinu na metabolismus lipidů

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Vildagliptin je nová látka ze skupiny tzv. „inkretin enhancerů“, působící blokádu dipeptidylpeptidázy IV. Její hlavní klinické využití se očekává u pacientů trpících diabetem. V randomizované a dvojitě zaslepené studii s diabetiky (n = 31) byl v dávce 50 mg 2x denně po dobu 4 týdnů zkoumán jeho vliv na metabolismus lipidů. V porovnání s placebem bylo zjištěno výrazné postprandiální množství triglyceridů i chylomiker provázené poklesem apolipoproteinu B-48 a cholesterolu obsažených právě v chylomikrách. Jeho podávání bylo zároveň spojeno se zvýšením koncentrace endogenního GLP-1 (glucagon-like peptide-1), potlačeným uvolňováním glukagonu, snížením koncentrace inzulinu nalačno i po jídle a snížením koncentrace glykovaného hemoglobinu.

Vildagliptin je nová látka ze skupiny tzv. „inkretin enhancerů“, působící blokádu dipeptidylpeptidázy IV. Její hlavní klinické využití se očekává u pacientů trpících diabetem. V randomizované a dvojitě zaslepené studii s diabetiky (n = 31) byl v dávce 50 mg 2x denně po dobu 4 týdnů zkoumán jeho vliv na metabolismus lipidů. V porovnání s placebem bylo zjištěno výrazné postprandiální množství triglyceridů i chylomiker provázené poklesem apolipoproteinu B-48 a cholesterolu obsažených právě v chylomikrách. Jeho podávání bylo zároveň spojeno se zvýšením koncentrace endogenního GLP-1 (glucagon-like peptide-1), potlačeným uvolňováním glukagonu, snížením koncentrace inzulinu nalačno i po jídle a snížením koncentrace glykovaného hemoglobinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky