Metabolické účinky glitazonů u pacientů léčených metforminem

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Metformin je v současné době považován za zlatý standard monoterapie diabetu, a je proto často vyhledávanou látkou do možných kombinací s ostatními antidiabetiky. Ve 12měsíční studii při hodnocení účinnosti jeho kombinace s pioglitazonem i rosiglitazonem bylo pozorováno výrazné snížení koncentrace glykovaného hemoglobinu, hodnot glykemie nalačno i po jídle, a zároveň se ukázalo, že významně snižuje plazmatickou koncentraci inzulinu. K významnému zlepšení lipidového spektra přispíval pouze pioglitazon, nikoliv však rosiglitazon.

Metformin je v současné době považován za zlatý standard monoterapie diabetu, a je proto často vyhledávanou látkou do možných kombinací s ostatními antidiabetiky. Ve 12měsíční studii při hodnocení účinnosti jeho kombinace s pioglitazonem i rosiglitazonem bylo pozorováno výrazné snížení koncentrace glykovaného hemoglobinu, hodnot glykemie nalačno i po jídle, a zároveň se ukázalo, že významně snižuje plazmatickou koncentraci inzulinu. K významnému zlepšení lipidového spektra přispíval pouze pioglitazon, nikoliv však rosiglitazon.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky