Účinnost a bezpečnost léčby topotecanem 1x týdně u rekurentního epiteliálního ovariálního a primárního peritoneálního karcinomu

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Epiteliální nádor ovaria (EOC) má nejvyšší mortalitu mezi všemi gynekologickými malignitami. Po operaci následuje v první linii chemoterapie podávání kombinace platina + paclitaxel. Tento léčebný režim má sice vysoký celkový počet odpovědí, avšak rekurence nádoru je také častá – pětileté přežití je zaznamenáno u < 30 % pacientek. Primární peritoneální karcinom (PPC) je mužskou „obdobou“ EOC. V případě relapsu jsou oba tumory rezistentní na již použitá chemoterapeutika, proto použití léčiv s odlišným mechanismem účinku může vést k dosažení žádoucí odpovědi.

Epiteliální nádor ovaria (EOC) má nejvyšší mortalitu mezi všemi gynekologickými malignitami. Po operaci následuje v první linii chemoterapie podávání kombinace platina + paclitaxel. Tento léčebný režim má sice vysoký celkový počet odpovědí, avšak rekurence nádoru je také častá – pětileté přežití je zaznamenáno u < 30 % pacientek. Primární peritoneální karcinom (PPC) je mužskou „obdobou“ EOC. V případě relapsu jsou oba tumory rezistentní na již použitá chemoterapeutika, proto použití léčiv s odlišným mechanismem účinku může vést k dosažení žádoucí odpovědi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky