Pětiletá léčba imatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií – studie IRIS

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Chronická myeloidní leukemie (CML) je myeloproliferativní onemocnění charakterizované expanzí klonu hematopoetických buněk, které jsou nositelkami tzv. Philadelphia chromozomu (Ph). Ph chromozom vzniká reciproční translokací mezi dlouhými raménky chromozomů 9 a 22, t(9;22) (q34;q11). Molekulárním důsledkem této translokace je nový fúzní gen, BCR-ABL, který kóduje konstitutivní bílkovinu – tyrosinovou kinázu. Imatinib (Glivec) je specifickým inhibitorem BCR-ABL tyrosinové kinázy, který prokázal svou účinnost v léčbě CML.

Chronická myeloidní leukemie (CML) je myeloproliferativní onemocnění charakterizované expanzí klonu hematopoetických buněk, které jsou nositelkami tzv. Philadelphia chromozomu (Ph). Ph chromozom vzniká reciproční translokací mezi dlouhými raménky chromozomů 9 a 22, t(9;22) (q34;q11). Molekulárním důsledkem této translokace je nový fúzní gen, BCR-ABL, který kóduje konstitutivní bílkovinu – tyrosinovou kinázu. Imatinib (Glivec) je specifickým inhibitorem BCR-ABL tyrosinové kinázy, který prokázal svou účinnost v léčbě CML.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky