Kyselina zoledronová předchází poklesu BMD u pacientek s adjuvantní endokrinní léčbou

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Adjuvantní endokrinní léčba znamenala pro pacientky s estrogen-pozitivním karcinomem prsu výrazné zlepšení jejich prognózy a jistě i zlepšení kvality běžného života. Tamoxifen představuje zlatý standard léčby již po 20 let, neboť jeho podávání je spojeno s výrazným navýšením pravděpodobnosti přežití 5 let od určení diagnózy. Jeho podávání však s sebou přináší rizika v podobě nežádoucích účinků (tromboembolismus, karcinom endometria, návaly horka či vaginální krvácení).

Adjuvantní endokrinní léčba znamenala pro pacientky s estrogen-pozitivním karcinomem prsu výrazné zlepšení jejich prognózy a jistě i zlepšení kvality běžného života. Tamoxifen představuje zlatý standard léčby již po 20 let, neboť jeho podávání je spojeno s výrazným navýšením pravděpodobnosti přežití 5 let od určení diagnózy. Jeho podávání však s sebou přináší rizika v podobě nežádoucích účinků (tromboembolismus, karcinom endometria, návaly horka či vaginální krvácení).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky