Synergie mezi hypolipidemiky a antihypertenzivy – studie ASCOT

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Z dosavadních klinických studií je zřejmé, že atorvastatin je schopen významně snižovat incidenci kardiovaskulárních i cévních mozkových příhod, a to zřejmě jako přímý důsledek indukovaného poklesu plazmatické hladiny celkového cholesterolu o 1,1 mmol/l a LDL-cholesterolu o 1,0 mmol/l. Donedávna však zůstávalo otázkou, zdali se účinnost takto podávaného hypolipidemika odvíjí od současně použitého antihypertenziva. S cílem zodpovědět tuto nelehkou otázku byla navržena poměrně robustní studie ASCOT.

Z dosavadních klinických studií je zřejmé, že atorvastatin je schopen významně snižovat incidenci kardiovaskulárních i cévních mozkových příhod, a to zřejmě jako přímý důsledek indukovaného poklesu plazmatické hladiny celkového cholesterolu o 1,1 mmol/l a LDL-cholesterolu o 1,0 mmol/l. Donedávna však zůstávalo otázkou, zdali se účinnost takto podávaného hypolipidemika odvíjí od současně použitého antihypertenziva. S cílem zodpovědět tuto nelehkou otázku byla navržena poměrně robustní studie ASCOT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky