Imidapril a candesartan u pacientů s hypertenzí – studie IMISH

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Systém renin-angiotenzin hraje velice důležitou a nezastupitelnou roli v regulaci krevního tlaku. Jeho možné terapeutické ovlivnění proto představuje velice důležitý mechanismus pro precizní nastavení co možná nejoptimálnějších cílových hodnot ať již tlaku systolického, tak i diastolického. V běžném klinickém užívání se dosud osvědčily dvě skupiny léčiv zasahujících do tohoto systému. Jednak to jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI), jednak nověji sartany, tj. blokátory angiotenzinových receptorů typu 1. Vedle negativního ovlivnění krevního tlaku u obou zmiňovaných skupin je v souvislosti s jejich podáváním zmiňován i kardioprotektivní či nefroprotektivní účinek, který je velice významný zejména u pacientů s diabetes mellitus či chronickým ledvinným selháním.

Systém renin-angiotenzin hraje velice důležitou a nezastupitelnou roli v regulaci krevního tlaku. Jeho možné terapeutické ovlivnění proto představuje velice důležitý mechanismus pro precizní nastavení co možná nejoptimálnějších cílových hodnot ať již tlaku systolického, tak i diastolického. V běžném klinickém užívání se dosud osvědčily dvě skupiny léčiv zasahujících do tohoto systému. Jednak to jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI), jednak nověji sartany, tj. blokátory angiotenzinových receptorů typu 1. Vedle negativního ovlivnění krevního tlaku u obou zmiňovaných skupin je v souvislosti s jejich podáváním zmiňován i kardioprotektivní či nefroprotektivní účinek, který je velice významný zejména u pacientů s diabetes mellitus či chronickým ledvinným selháním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky