Význam abciximabu před PCI u pacientů s infarktem myokardu

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Včasné podání abciximabu před provedením perkutánní koronární angioplastiky (PCI) u pacientů s elevací ST-segmentu je součástí řady doporučených postupů. Avšak teprve nyní byla důsledněji hodnocena účinnost a účelnost takové léčby s ohledem na časnou reperfuzi, pokles ST-segmentu, velikost ložiska postiženého ischemií a funkčnost levé komory. 59 pacientům s elevací ST-segmentu indikovaným k PCI byl podán abciximab již před samotným transportem na PCI (časná aplikace) nebo až těsně před zákrokem (pozdní aplikace). Angiografický nález svědčil pro vyšší účinnost abciximabu při jeho včasném podání (p = 0,04). Dále byl pozorován rychlejší pokles ST-segmentu (nejméně o 50 % v 60. minutě po PCI) – 84 % vs 56,7 % (p = 0,04) či nižší hladina CK-MB (8 324 Ī 4 185 vs 5 938 Ī 3 949 U/l.h (p = 0,04). Lepší účinnost byla patrná i z indexů EDVI a ESVI ve 30. dni po PCI.

Včasné podání abciximabu před provedením perkutánní koronární angioplastiky (PCI) u pacientů s elevací ST-segmentu je součástí řady doporučených postupů. Avšak teprve nyní byla důsledněji hodnocena účinnost a účelnost takové léčby s ohledem na časnou reperfuzi, pokles ST-segmentu, velikost ložiska postiženého ischemií a funkčnost levé komory. 59 pacientům s elevací ST-segmentu indikovaným k PCI byl podán abciximab již před samotným transportem na PCI (časná aplikace) nebo až těsně před zákrokem (pozdní aplikace). Angiografický nález svědčil pro vyšší účinnost abciximabu při jeho včasném podání (p = 0,04). Dále byl pozorován rychlejší pokles ST-segmentu (nejméně o 50 % v 60. minutě po PCI) – 84 % vs 56,7 % (p = 0,04) či nižší hladina CK-MB (8 324 Ī 4 185 vs 5 938 Ī 3 949 U/l.h (p = 0,04). Lepší účinnost byla patrná i z indexů EDVI a ESVI ve 30. dni po PCI.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky