Srovnání pětileté léčby letrozolem a tamoxifenem jako iniciální terapie u postmenopauzálních pacientek s časným karcinomem prsu – update studie BIG

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Studie BIG (Breast International Group) 1-98 je klinická studie III. fáze testování, která přímo porovnává léčbu letrozolem a tamoxifenem u pacientek s časným karcinomem prsu po menopauze nejen jako iniciální léčbu, ale také jako léčbu sekvenční. Předchozí analýzy porovnávaly iniciální léčbu letrozolem a tamoxifenem včetně pacientek randomizovaných do skupin sekvenční léčby – informace o těchto pacientkách však byly v okamžiku změny léčby cenzurovány. Protože tento způsob prezentace může nadměrně obrážet časné události, byla provedena analýza omezená na pacientky, které byly randomizovány ke kontinuální léčbě, a zahrnuje aktualizované údaje.

Studie BIG (Breast International Group) 1-98 je klinická studie III. fáze testování, která přímo porovnává léčbu letrozolem a tamoxifenem u pacientek s časným karcinomem prsu po menopauze nejen jako iniciální léčbu, ale také jako léčbu sekvenční. Předchozí analýzy porovnávaly iniciální léčbu letrozolem a tamoxifenem včetně pacientek randomizovaných do skupin sekvenční léčby – informace o těchto pacientkách však byly v okamžiku změny léčby cenzurovány. Protože tento způsob prezentace může nadměrně obrážet časné události, byla provedena analýza omezená na pacientky, které byly randomizovány ke kontinuální léčbě, a zahrnuje aktualizované údaje.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky