Vyjasňování přístupu k léčbě karcinomu prsu u postmenopauzálních žen – studie FACE

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Léčba inhibitory aromatázy (IA) letrozolem a anastrozolem znamená pro postmenopauzální pacientky s karcinomem prsu jednoznačný přínos. Samozřejmě mezi jednotlivými inhibitory existují rozdíly ve stupni inhibice aromatázy a rozdíly v účinnosti v rámci neoadjuvantní léčby ve srovnání s léčbou první linie. Analýzy údajů získaných od pacientek léčených IA ve studiích ATAC (Arimidex, Tamoxifen Alone or in Combination Trial) a BIG 1-98 (Breast International Group trial) ukázaly rovněž určité rozdíly v účinnosti. Otázkou je, jak nejlépe využít těchto rozdílů ve prospěch jednotlivých podskupin pacientek, např. postmenopauzálních žen s pozitivními lymfatickými uzlinami.

Léčba inhibitory aromatázy (IA) letrozolem a anastrozolem znamená pro postmenopauzální pacientky s karcinomem prsu jednoznačný přínos. Samozřejmě mezi jednotlivými inhibitory existují rozdíly ve stupni inhibice aromatázy a rozdíly v účinnosti v rámci neoadjuvantní léčby ve srovnání s léčbou první linie. Analýzy údajů získaných od pacientek léčených IA ve studiích ATAC (Arimidex, Tamoxifen Alone or in Combination Trial) a BIG 1-98 (Breast International Group trial) ukázaly rovněž určité rozdíly v účinnosti. Otázkou je, jak nejlépe využít těchto rozdílů ve prospěch jednotlivých podskupin pacientek, např. postmenopauzálních žen s pozitivními lymfatickými uzlinami.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky