Snižování hodnot krevního tlaku a intenzivní kontrola glykemie u vysoce rizikových pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie ADVANCE

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie
Diabetes mellitus je významným zdravotnickým problémem v celém světě, který zasahuje mnoho milionů lidí. Zátěž onemocnění diabetes mellitus 2. typu je spojena zejména s nepochybným zvýšením rizika makrovaskulárních (např. infarkt myokardu či cévní mozková příhoda) a mikrovaskulárních (např. nefropatie, retinopatie a neuropatie) komplikací. Onemocnění koronárních tepen je nejčastější příčinou úmrtí diabetiků a ve vyspělých zemích je diabetes nejčastější příčinou vedoucí k terminálnímu stadiu renálního selhání a slepotě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky