Pioglitazon a/nebo simvastatin u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie
Jelikož patogenetickým podkladem aterosklerózy je zánětlivý proces postihující stěnu cévní, projevující se např. zvýšenou aktivitou C-reaktivního proteinu, metaloproteináz či inhibitoru aktivátoru plazminogenu 1 (PAI-1), hodně se diskutuje o využití statinů či agonistů receptorů PPAR-g (oboje tlumí tvorbu zánětlivých markerů) ke snížení kardiovaskulárního rizika. S touto myšlenkou proběhla tříměsíční prospektivní studie (n = 125), ve které byly pacientům ve vysokém kardiovaskulárním riziku podávány statin, glitazon nebo jejich kombinace. Zatímco simvastatin i pioglitazon vedly k výraznému snížení hladiny CRP, jejich vzájemné podání působilo dokonce aditivně (p < 0,001). Navíc hladina PAI-1 výrazně klesala u pacientů léčených pioglitazonem. Během léčby nebyl pozorován žádný závažný nežádoucí účinek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky