Sitagliptin v monoterapii u diabetiků 2. typu

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Sitagliptin je nová látka ze skupiny tzv. „inkretin enhancerů“ působící blokádu dipeptidylpeptidázy IV. Její hlavní klinické využití se očekává u pacientů trpících diabetem. Účinnost i bezpečnost sitagliptinu byly nově testovány v placebem kontrolované randomizované klinické studii, které se zúčastnilo na 743 diabetiků 2. typu. Po dobu 3 měsíců pacienti užívali placebo, sitagliptin v dávce 5, 12,5, 25 či 50 mg 2x denně nebo glipizid v dávce 5 mg/den. Všechny dávky sitagliptinu vedly oproti placebu k signifikantnímu a na dávce závislému poklesu glykovaného hemoglobinu (o 0,38 % až 0,77 %; u glipizidu činil pokles 1,0 %). Sitagliptin zároveň snižoval glykemii nalačno. Léčba byla velmi dobře snášena, zatímco u glipizidu byl zaznamenán přírůstek hmotnosti a zvýšila se četnost případů hypoglykemie.

Sitagliptin je nová látka ze skupiny tzv. „inkretin enhancerů“ působící blokádu dipeptidylpeptidázy IV. Její hlavní klinické využití se očekává u pacientů trpících diabetem. Účinnost i bezpečnost sitagliptinu byly nově testovány v placebem kontrolované randomizované klinické studii, které se zúčastnilo na 743 diabetiků 2. typu. Po dobu 3 měsíců pacienti užívali placebo, sitagliptin v dávce 5, 12,5, 25 či 50 mg 2x denně nebo glipizid v dávce 5 mg/den. Všechny dávky sitagliptinu vedly oproti placebu k signifikantnímu a na dávce závislému poklesu glykovaného hemoglobinu (o 0,38 % až 0,77 %; u glipizidu činil pokles 1,0 %). Sitagliptin zároveň snižoval glykemii nalačno. Léčba byla velmi dobře snášena, zatímco u glipizidu byl zaznamenán přírůstek hmotnosti a zvýšila se četnost případů hypoglykemie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky