Vakcína proti hypertenzi

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Navzdory široké paletě léčiv využívaných v léčbě hypertenze se základní výzkum ubírá i směrem hledání možné vakcinace. V preklinické fázi výzkumu je vakcína zaměřená přímo proti angiotenzinu II, od které si autoři slibují konkurenceschopnost dnes běžným antihypertenzivům. Studie byly prozatím provedeny na myších a potkanech, u kterých bylo pozorováno až devítinásobné snížení hladiny angiotenzinu II provázené významným poklesem systolického krevního tlaku, který byl srovnatelný s dosaženým krevním tlakem u potkanů léčených ramiprilem. Vakcína byla podána i zdravým dobrovolníkům – byla dostatečně imunogenní a byla dobře snášena.

Navzdory široké paletě léčiv využívaných v léčbě hypertenze se základní výzkum ubírá i směrem hledání možné vakcinace. V preklinické fázi výzkumu je vakcína zaměřená přímo proti angiotenzinu II, od které si autoři slibují konkurenceschopnost dnes běžným antihypertenzivům. Studie byly prozatím provedeny na myších a potkanech, u kterých bylo pozorováno až devítinásobné snížení hladiny angiotenzinu II provázené významným poklesem systolického krevního tlaku, který byl srovnatelný s dosaženým krevním tlakem u potkanů léčených ramiprilem. Vakcína byla podána i zdravým dobrovolníkům – byla dostatečně imunogenní a byla dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky