Prediktory účinnosti antihypertenzní léčby

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Vzhledem ke stále nízkému počtu úspěšně léčených hypertenzních pacientů je třeba se orientovat na léčbu, která by byla pacientovi takříkajíc „šitá na míru“. V prospektivní randomizované finské studii (GENRES) s hypertoniky ve věku 35–60 let byla sledována účinnost měsíční léčby amlodipinem (5 mg), bisoprololem (5 mg), hydrochlorothiazidem (25 mg) a losartanem (50 mg), přičemž každý pacient užíval v náhodném pořadí každý z těchto léků. V tomto pořadí byl zjištěn medián 24hodinového snížení krevního tlaku o 7/5, 11/8, 5/2 a 9/6 mm Hg. Odpověď na amlodipin a hydrochlorothiazid zde pozitivně korelovala s věkem a kromě toho autoři poukazují na důležitost celodenního profilu TK (zejména noční pokles) a iniciální hodnotu TK před zahájením léčby.

Vzhledem ke stále nízkému počtu úspěšně léčených hypertenzních pacientů je třeba se orientovat na léčbu, která by byla pacientovi takříkajíc „šitá na míru“. V prospektivní randomizované finské studii (GENRES) s hypertoniky ve věku 35–60 let byla sledována účinnost měsíční léčby amlodipinem (5 mg), bisoprololem (5 mg), hydrochlorothiazidem (25 mg) a losartanem (50 mg), přičemž každý pacient užíval v náhodném pořadí každý z těchto léků. V tomto pořadí byl zjištěn medián 24hodinového snížení krevního tlaku o 7/5, 11/8, 5/2 a 9/6 mm Hg. Odpověď na amlodipin a hydrochlorothiazid zde pozitivně korelovala s věkem a kromě toho autoři poukazují na důležitost celodenního profilu TK (zejména noční pokles) a iniciální hodnotu TK před zahájením léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky