Atorvastatin u seniorů s akutním koronárním syndromem

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

U seniorů po akutním koronárním syndromu je zřejmý vyšší výskyt časných komplikací, spojených především s časnou rekurencí stenózy, a tedy i vyšším rizikem úmrtí. Ve studii MIRACL (n = 3 086) byla po dobu 4 měsíců sledována účinnost podávání vysoké dávky atorvastatinu – 80 mg/den, respektive placeba u pacientů 24–96 hodin po objevení se akutního koronárního syndromu. Atorvastatin vedl k významnému poklesu nefatálních infarktů myokardu, resuscitovaných srdečních zástav či rekurentních symptomatických srdečních ischemií, což je obzvláště důležité právě ve vyšších věkových skupinách, které jsou k těmto příhodám náchylnější.

U seniorů po akutním koronárním syndromu je zřejmý vyšší výskyt časných komplikací, spojených především s časnou rekurencí stenózy, a tedy i vyšším rizikem úmrtí. Ve studii MIRACL (n = 3 086) byla po dobu 4 měsíců sledována účinnost podávání vysoké dávky atorvastatinu – 80 mg/den, respektive placeba u pacientů 24–96 hodin po objevení se akutního koronárního syndromu. Atorvastatin vedl k významnému poklesu nefatálních infarktů myokardu, resuscitovaných srdečních zástav či rekurentních symptomatických srdečních ischemií, což je obzvláště důležité právě ve vyšších věkových skupinách, které jsou k těmto příhodám náchylnější.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky