Preoperační hypolipidemická léčba u pacientů se zákrokem na věnčitých tepnách

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Podávání statinů se zdá mít pozitivní vliv na výskyt komplikací u pacientů, kteří podstupují chirurgický cévní zákrok. S otázkou významu hypolipidemické léčby u pacientů podstoupivších voperování koronárního bypassu byla provedena observační studie (n = 4 739), přičemž pacienti byli rozděleni do skupiny léčené hypolipidemikem a do skupiny užívající pouhé placebo. Zjištěná mortalita během hospitalizace byla v aktivně léčené skupině významně nižší, a to 1,4 vs 2,2 % (OR: 0,62; 95% CI: 0,4–0,96; p = 0,03). Autoři však pozorovaný rozdíl vysvětlují i možným faktem, že v aktivně léčené skupině byli pacienti mladší a častěji užívali b-blokátory.

Podávání statinů se zdá mít pozitivní vliv na výskyt komplikací u pacientů, kteří podstupují chirurgický cévní zákrok. S otázkou významu hypolipidemické léčby u pacientů podstoupivších voperování koronárního bypassu byla provedena observační studie (n = 4 739), přičemž pacienti byli rozděleni do skupiny léčené hypolipidemikem a do skupiny užívající pouhé placebo. Zjištěná mortalita během hospitalizace byla v aktivně léčené skupině významně nižší, a to 1,4 vs 2,2 % (OR: 0,62; 95% CI: 0,4–0,96; p = 0,03). Autoři však pozorovaný rozdíl vysvětlují i možným faktem, že v aktivně léčené skupině byli pacienti mladší a častěji užívali b-blokátory.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky