Účinnost inhibitorů GP IIb/IIIa u pacientů během PCI

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Na kohortě 7 321 pacientů podstoupivších primární koronární angioplastiku (PCI) byla sledována nejenom účinnost, ale i bezpečnost podávání inhibitorů GP IIb/IIIa. Jejich podávání vedlo k výraznému poklesu nemocniční mortality (3 vs 6,2 %; p < 0,0001). Účinek těchto látek bylo možné pozorovat bez ohledu na celkovou rizikovost pacienta (hodnoceno pomocí MCRS – Mayo Clinic Risk Score) – pokles mortality u pacientů s mírným až středním rizikem.

Na kohortě 7 321 pacientů podstoupivších primární koronární angioplastiku (PCI) byla sledována nejenom účinnost, ale i bezpečnost podávání inhibitorů GP IIb/IIIa. Jejich podávání vedlo k výraznému poklesu nemocniční mortality (3 vs 6,2 %; p < 0,0001). Účinek těchto látek bylo možné pozorovat bez ohledu na celkovou rizikovost pacienta (hodnoceno pomocí MCRS – Mayo Clinic Risk Score) – pokles mortality u pacientů s mírným až středním rizikem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky