Docetaxel + cisplatina u karcinomu plic

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Vzhledem k trendu týdenního podávání docetaxelu za účelem co možná největší redukce hematologických nežádoucích účinků byla provedena randomizovaná studie hodnotící účinnost i snášenlivost cisplatiny a docetaxelu podávaného ve dvou různých dávkovacích režimech (týdně 35 mg/m2 nebo 75 mg/m2 1x za 3 týdny). Nejčastějším nežádoucím účinkem byla ve třítýdenním schématu neutropenie, v druhé větvi studie pak únava a zvracení, a to prakticky při srovnatelné účinnosti s ohledem na délku přežití i čas do progrese onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky