Doxorubicin + cyclophosphamid vs docetaxel + cyclophosphamid jako adjuvantní léčba rakoviny prsu

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Kombinace doxorubicinu a cyclophosphamidu (AC) představuje standardní adjuvantní léčbu u pacientů s karcinomem prsu. U metastazujících karcinomů se však poukazuje i na účinnost cyclophosphamidu v kombinaci s docetaxelem (TC). U pacientů s operabilním invazivním karcinomem prsu (n = 1 016) bylo zjištěno, že interval bez příznaků onemocnění byl významně delší u pacientů léčených TC (86 vs 80 %; HR: 0,67; 95% CI: 0,5–0,94; p = 0,015). Podobně i 5leté přežití bylo vyšší u pacientů léčených touto kombinací, avšak za cenu častějšího výskytu myalgie, artralgie, otoků či febrilní neutropenie. Naopak ve skupině AC byl častější výskyt nevolnosti a zvracení a navíc i jeden případ srdečního selhání.

Kombinace doxorubicinu a cyclophosphamidu (AC) představuje standardní adjuvantní léčbu u pacientů s karcinomem prsu. U metastazujících karcinomů se však poukazuje i na účinnost cyclophosphamidu v kombinaci s docetaxelem (TC). U pacientů s operabilním invazivním karcinomem prsu (n = 1 016) bylo zjištěno, že interval bez příznaků onemocnění byl významně delší u pacientů léčených TC (86 vs 80 %; HR: 0,67; 95% CI: 0,5–0,94; p = 0,015). Podobně i 5leté přežití bylo vyšší u pacientů léčených touto kombinací, avšak za cenu častějšího výskytu myalgie, artralgie, otoků či febrilní neutropenie. Naopak ve skupině AC byl častější výskyt nevolnosti a zvracení a navíc i jeden případ srdečního selhání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky