Dlouhodobá bezpečnost léčby ibandronatem u karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Bisfosfonáty se v minulých několika letech staly standardem při léčbě nádorů metastazujících do kostí. Je možné je aplikovat formou perorální či parenterální. Intravenózní způsob aplikace sice skýtá oproti perorálnímu podání řadu výhod (lepší compliance, vyšší biologická dostupnost aj.), avšak v souvislosti s podáváním zoledronatu či pamidronatu se poměrně nedávno objevily zprávy o možném zhoršení ledvinných funkcí.

Bisfosfonáty se v minulých několika letech staly standardem při léčbě nádorů metastazujících do kostí. Je možné je aplikovat formou perorální či parenterální. Intravenózní způsob aplikace sice skýtá oproti perorálnímu podání řadu výhod (lepší compliance, vyšší biologická dostupnost aj.), avšak v souvislosti s podáváním zoledronatu či pamidronatu se poměrně nedávno objevily zprávy o možném zhoršení ledvinných funkcí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky