Lisinopril v léčbě hypertenze u CMP

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze bezprostředně po vzniku cévní mozkové příhody je do jisté míry kompenzační a obranný mechanismus, respektive způsob, kterým se organismus snaží bránit proti ischemickému poškození neuronů, a regulace krevního tlaku si proto v tomto období vyžaduje obzvláště pečlivou a jemnou titraci. Ve skupině 40 pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou s TK ≥ 140/90 mm Hg bylo zjištěno, že lisinopril v dávce 5 mg per os vede oproti placebu k významnému poklesu systolického i diastolického tlaku již ve 4. hodině po podání, přičemž neurologický nález byl mezi oběma skupinami v rámci 14denního sledování naprosto srovnatelný.

Hypertenze bezprostředně po vzniku cévní mozkové příhody je do jisté míry kompenzační a obranný mechanismus, respektive způsob, kterým se organismus snaží bránit proti ischemickému poškození neuronů, a regulace krevního tlaku si proto v tomto období vyžaduje obzvláště pečlivou a jemnou titraci. Ve skupině 40 pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou s TK ≥ 140/90 mm Hg bylo zjištěno, že lisinopril v dávce 5 mg per os vede oproti placebu k významnému poklesu systolického i diastolického tlaku již ve 4. hodině po podání, přičemž neurologický nález byl mezi oběma skupinami v rámci 14denního sledování naprosto srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky