Erlotinib u pacientů s karcinomem plic

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Účinnost erlotinibu byla nově testována v multicentrické otevřené studii (n = 80) u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve věku nad 70 let, kteří dosud nepodstoupili žádnou chemoterapii. Erlotinib v dávce 150 mg/den vedl u 10 % pacientů k částečné remisi a u 41 % pacientů došlo ke stabilizaci onemocnění na dobu minimálně 2 měsíců. Medián progrese byl 3,5 měsíců; medián přežití činil 10,9 měsíců. Poměr přežití 1 roku od zahájení léčby byl 46 %; přežití 2 let 19 %. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla akneformní vyrážka (79 %) a průjem (69 %). Erlotinib tedy bude proto i nadále v této diagnóze studován jako potenciální lék první volby.

Účinnost erlotinibu byla nově testována v multicentrické otevřené studii (n = 80) u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve věku nad 70 let, kteří dosud nepodstoupili žádnou chemoterapii. Erlotinib v dávce 150 mg/den vedl u 10 % pacientů k částečné remisi a u 41 % pacientů došlo ke stabilizaci onemocnění na dobu minimálně 2 měsíců. Medián progrese byl 3,5 měsíců; medián přežití činil 10,9 měsíců. Poměr přežití 1 roku od zahájení léčby byl 46 %; přežití 2 let 19 %. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla akneformní vyrážka (79 %) a průjem (69 %). Erlotinib tedy bude proto i nadále v této diagnóze studován jako potenciální lék první volby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky