Přímá inhibice trombinu během PCI u pacientů s HIT

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Pacienti s vyšším rizikem heparinem indukované trombocytopenie (HIT), kteří podstupují perkutánní koronární angioplastiku (PCI), jsou přirozeně i ve vyšším riziku trombózy z důvodu protrombotické povahy HIT. Pacienti proto vyžadují poměrně razantní nastavení antikoagulace již během PCI, a to nověji s využitím non-heparinových přípravků. Příkladem je argatroban, bivalirudin či lepirudin, pro které je charakteristický rychlý nástup účinku. Multicentrické prospektivní studie ukazují, že argatroban i lepirudin snižují významně výskyt trombóz u pacientů s HIT, a zároveň že argatroban i bivalirudin zajišťují adekvátní antikoagulaci během PCI u pacientů s vysokým rizikem HIT.

Pacienti s vyšším rizikem heparinem indukované trombocytopenie (HIT), kteří podstupují perkutánní koronární angioplastiku (PCI), jsou přirozeně i ve vyšším riziku trombózy z důvodu protrombotické povahy HIT. Pacienti proto vyžadují poměrně razantní nastavení antikoagulace již během PCI, a to nověji s využitím non-heparinových přípravků. Příkladem je argatroban, bivalirudin či lepirudin, pro které je charakteristický rychlý nástup účinku. Multicentrické prospektivní studie ukazují, že argatroban i lepirudin snižují významně výskyt trombóz u pacientů s HIT, a zároveň že argatroban i bivalirudin zajišťují adekvátní antikoagulaci během PCI u pacientů s vysokým rizikem HIT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky