Posaconazol

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva
Autoři - působiště: Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha

Souhrn

V poslední době jsme svědky nebývalého nárůstu incidence mykotických infekcí, především u imunosuprimovaných pacientů. Vedle stále poměrně častých infekcí kandidami či aspergilem však přibývá fusarióz nebo zygomykóz. Ačkoliv současná klinická medicína disponuje celou řadou více či méně účinných antimykotik, jejich podávání je často spojeno s celou řadou nevýhod. Například léčba amphotericinem B je spojena s toxicitou závislou na dávce, pro azolová antimykotika je typická inhibice jaterního cytochromu a s tím související riziko lékových interakcí a rezistence. Novější látky ze skupiny echinocandinů jsou dostupné pouze v intravenózní formě. Problémem však je skutečnost, že na výše zmiňované fusariózy či zygomykózy nejsou často k dispozici dostatečně terapeuticky účinné látky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky