Současné postavení imiquimodu v dermatologii

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Dermatologie
Autoři: MUDr. Zuzana Rozehnalová
MUDr. Jana Kellerová
MUDr. Renata Schmiedbergerová
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Souhrn

Krém obsahující imiquimod, místní imunomodulátor, je určen pro lokální léčbu perigenitálních a perianálních papilomavirových vegetací (condylomata acuminata) a povrchových bazocelulárních karcinomů u dospělých. Další indikací je léčba klinicky typických, nehyperkeratotických, nehypertrofických aktinických keratóz v oblasti obličeje nebo kštice u imunokompetentních dospělých pacientů, u nichž by z důvodu velikosti nebo počtu lézí byla kryoterapie nedostatečně účinná a/nebo nepřijatelná a jiné terapeutické možnosti jsou kontraindikovány nebo méně vhodné.

Krém obsahující imiquimod, místní imunomodulátor, je určen pro lokální léčbu perigenitálních a perianálních papilomavirových vegetací (condylomata acuminata) a povrchových bazocelulárních karcinomů u dospělých. Další indikací je léčba klinicky typických, nehyperkeratotických, nehypertrofických aktinických keratóz v oblasti obličeje nebo kštice u imunokompetentních dospělých pacientů, u nichž by z důvodu velikosti nebo počtu lézí byla kryoterapie nedostatečně účinná a/nebo nepřijatelná a jiné terapeutické možnosti jsou kontraindikovány nebo méně vhodné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky