Biologická léčba psoriázy

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Helena Drozenová
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn

Psoriáza je chronická zánětlivá kožní choroba, postihující kolem 2–3 % středoevropské populace. Onemocnění nepatří k život ohrožujícím, avšak má výrazný vliv na fyzické, sociální i psychické aspekty života postiženého jedince. Podle současného hodnocení je středně závažná až těžká psoriáza řazena v žebříčku nepříznivého ovlivnění kvality života na 2. místo, hned za ischemickou chorobou srdeční a srovnatelně s jinými závažnými onemocněními (revmatoidní artritida, nádorová onemocnění, deprese aj.). Psoriáza je charakterizována jako geneticky determinované orgánově specifické autoimunitní onemocnění, v němž zásadní úlohu hrají T-lymfocyty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky