Centrální myorelaxancia

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva
Autoři - působiště: Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha

Souhrn

Navzdory dlouho známému a využívanému terapeutickému potenciálu léčivých přípravků ze skupiny centrálních myorelaxancií nepanuje mezi odbornou veřejností dosud jednoznačné přesvědčení o jejich klinickém účinku. Příčinu takovéto situace bychom mohli hledat např. ve špatné indikaci či nevhodně zvolené dávce. V následujícím přehledu se však zaměříme především na aspekty farmakologické, a to s ohledem na rozdílné mechanismy účinku jednotlivých zástupců této lékové skupiny, s čímž do jisté míry souvisí i riziko jejich případných nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky