Tibolon v klinických studiích

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Gynekologie
Autoři: MUDr. Tomáš Fait
Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Charakteristika tibolonu Na základě klinických a laboratorních odlišností byl tibolon uváděn jako podskupina hormonální substituční terapie (hormone replacement therapy – HRT, vedle estrogen-gestagenní terapie – EPT a estrogenní terapie – ET) zvaná gonadomimetika nebo tkáňově specifická HRT. Nověji byl z HRT vyřazován jako jediný zástupce nové skupiny – selektivních regulátorů tkáňové estrogenní aktivity (STEARs). Tibolon je strukturálně příbuzný progestinům odvozeným z 19-nortestosteronu, které se používají v perorální antikoncepci.

Charakteristika tibolonu Na základě klinických a laboratorních odlišností byl tibolon uváděn jako podskupina hormonální substituční terapie (hormone replacement therapy – HRT, vedle estrogen-gestagenní terapie – EPT a estrogenní terapie – ET) zvaná gonadomimetika nebo tkáňově specifická HRT. Nověji byl z HRT vyřazován jako jediný zástupce nové skupiny – selektivních regulátorů tkáňové estrogenní aktivity (STEARs). Tibolon je strukturálně příbuzný progestinům odvozeným z 19-nortestosteronu, které se používají v perorální antikoncepci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky