Vakcinace proti HPV v ČR

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vakcinologie
Autoři: MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. *
Autoři - působiště: předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, *předseda Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ČLS JEP

Souhrn

Vakcíny proti lidskému papilomaviru, původci karcinomu děložního hrdla jako druhého nejčastějšího zhoubného onemocnění u žen, jsou příslibem, že se s touto chorobou budeme v budoucnosti setkávat vzácněji. Doposud jsme se snažili detekovat časná stadia cervikálních lézí, a to ne vždy s výsledky, se kterými bychom mohli být spokojeni. Nyní máme příležitost – poprvé v historii medicíny – preventivně zamezit vzniku zhoubného onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky